Spoločnosť B-EKO-M, s. r. o. bola založená v roku 1998.
Je vedená v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre,
oddiel: Sro, vložka č. 11303/N
IČO: 36530662 DIČ: SK2021448121
Spoločnosť je platcom DPH.Výstavba

- Rodinné domy a bytové domy
- Inžinierske siete
- Rekonštrukcie a modernizácie objektov
- Areály športov a hier

Reality

Komplexné služby pri kúpe, predaji a prenájme nehnuteľností
- činnosť v oblasti nehnuteľností
- sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
- správa bytového a nebytového fondu
- zabezpečenie znaleckých posudkov
- právny servis, vyhotovenie zmlúv
- vklad do katastra nehnuteľností

Účtovníctvo

Komplexné spracovanie účtovníctva
- jednoduché, podvojné
- Spracovanie miezd
- Spracovanie DPH
- evidencia DPH, daňové priznanie DPH
- Vypracovanie daňových podkladov
- daňové uzávierky, daňové priznanie dane z príjmu
- Administratívne práce